NKKs antidopingreglement

Fra 1. januar 2014 kom Norsk Kennelklub med sitt helt nye antidoping-reglement. Til tross for at dette har vært gjeldende i  to år er det mange som ikke kjenner til disse reglene i praksis, og det er dermed også som ubevisst bryter disse reglene ved deltagelse på utstilling og jaktprøve.

For å fremme bl.a. hundenes velferd, god dyrevelferd og rettferdig konkurranse, samt en sunn hundesport vedtok NKKs hovedstyre i desember 2013 å innføre et antidoping-reglement.
For oss med jakthund har det kanskje vært noe mangel på informasjon om hva dette vil si i praksis. Samtidig vet vi at mange veterinærer ikke kjenner innholdet i disse reglene eller glemmer å informere oss som deltar på prøver og utstillinger om dette.
For å presisere det så er det jo samtidig vår egen plikt å kjenne reglene for deltagelse på NKKs aktiviteter, og ikke veterinæren. Vi signerer eller krysser av for at vi har lest reglementet når vi melder på.

Med disse ‘nye’ reglene er det altså forbudt å stille hund på prøve, utstilling eller annen aktivitet i regi av NKK eller NKKs samarbeidende klubber, som innehar medisiner, doping eller er påvirket/stimulert på en måte som gjør at prestasjonen eller atferd endres, går ut over hundens trivsel, velferd eller på annen måte er stimulerende. Dette for at:

– Det skal vises god dyrevelferd. Syke eller skadde hunder skal ikke føres til bedømmelse.
– Konkurranser blir rettferdige
– Utvalg av avlsdyr baseres på egenskapene hunden innehar uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Det er noen punkter i reglementet det er verdt å merke seg:

– Det er hundens eier og fører som er ansvarlig for at hunden er i fysisk og psykisk god nok form/tilstand til å delta.
– Det er hundens eier som er ansvarlig for at hunden ikke har fått behandling/medisiner som gjør at den ikke har lov til å starte. MERK: Hundefører/handler innehar også dette ansvaret!
– Det er i NKKs antidopingreglement vedlagt hvilke preparater som inngår i reglementet.
– Reglementet gjelder likt selv om medisin/behandling er gitt medisinsk av helsemessige årsaker, som om det er gitt for å fremme prestasjonen.
– Med «behandling» gjelder også en del reseptfrie produkter.
– Karenstiden regnes fra siste behandling.
– Karenstiden regnes i antall timer eller døgn og er oppgitt som minimumsfrister.
MERK: Det er individuelle forskjeller på hvor fort hunden får stoffene ut av kroppen. Selv om karenstiden er overholdt, men det allikevel påvises et ulovlig stoff så er prøven positiv og hunden regnes som dopet.
– Karenstidene er satt ut fra produsentens anbefalte dosering og varighet. Ved avvik fra dette, feks. ved en lengre antibiotikakur eller høyere dose, vil også karenstiden forlenges.

Karenstider

Det kan gjerne være vanskelig å vite hva som er doping og ikke. Mange medisiner har forskjellige navn og virkestoffer, og det kan være vanskelig. Her nevnes noen av de vanligste medisinene, vanlig behandlingsområde og de forskjellige karenstidene.
Legger til at dette er et sammendrag med noen av de vanligste medisinene, og et preparat kan ha karenstid selv om det ikke står i denne listen. Innimellom brukes preparater som kun er godkjent for mennesker også på dyr, og kan ha virkestoffer som står på dopinglista selv om navnet på preparatet ikke står der.
Det kan også skje endringer, så henviser til sist til NKKs eget reglement som til enhver tid er oppdatert!!

Vaksiner:
– Vanlige vaksiner har ingen karenstid (gjelder Nobivac, Nobivac BbPi, Nobivac DHP, Nobivac DHPPi, Nobivac Lepto, Nobivac Parvo, Nobivac Pi, Rabisin)

Antiparasittær behandling:
– Advocate (brukes bla. mot lopper, pelslus, øremidd, skabb): 0 døgn
– Stronghold: 0 døgn
– Banminth (vanlig markkur): 0 døgn
– Bayvantic (brukes bla. mot lopper, loppeallergi, pelslus, flått og mygg): 0 døgn
– Drontal comp og drontal comp forte (markkur): 0 døgn
– Droncit comp og droncit comp forte (markkur): 0 døgn
– Exspot (mot bl.a. flått, lopper lus): 0 døgn
– Frontline: 0 døgn
– Interceptor (førstevalget til behandling av nesemidd): 0 døgn fra siste behandling
– Ivomec (er IKKE et godkjent preparat til hund, men brukes av enkelte fortsatt til behandling av nesemidd): 14 døgn
– Milbemax (markkur, nesemidd): 0 døgn fra siste behandling
– Panacur: 0 døgn
-Prac-tic (lopper, flått): 0 døgn
– Scalibor (flåtthalsbånd): 0 døgn
– Seresto (flåtthalsbånd): 0 døgn

Smertestillende og/eller betennelsesdempende:
– Metacam: 14 døgn
– Onsior: 14 døgn
– Previcox: 14 døgn
– Rimadyl: 14 døgn
– Trocoxil: 90 døgn
– Vetergesic: 96 timer

Antibiotika og penicilin:
– Antirobe: 96 timer
– Baytril: 96 timer
– Clamoxyl: 96 timer
– Convenia: 30 døgn
– Keflex: 96 timer
– Noroclav: 96 timer
– Synulox: 96 timer
– Tribrissen: 96 timer
– Veraflox: 4 døgn

Sedasjon/bedøvelse/anestesi:
– Antisedan (brukes for å «vekke» hunden etter sedasjon/de har fått litt for å slappe av): 96 timer
– Dexdomitor (brukes ved sedadasjon/når hunden får litt å slappe av på eller ved narkose): 96 timer
– Ketalar (anestesi): 96 timer
– Sevoflo (anestesi): 96 timer
– Zoletil (sedasjon, anestesi): 7 døgn

Andre medisiner:
– Alizin (såkalt «abortsprøyte», brukes bl.a. ved uønsket drektighet eller ved åpen livmorbetennelse): 30 døgn
– Atopica (brukes ved allergi, eksem): 30 døgn
– Canaural (øredråper til bruk ved ørebetennelse): 7 døgn
– Cartrophen (gies til hunder med leddsmerter): 14 døgn
– Cerenia (kvalmestillende): 96 timer
– Fenemal (epilepsi): 14 døgn
– Fuciderm (sårsalve): 7 døgn
– Fucithalmic (øyedråper/øyesalve): 96 timer
– Galastop (for å stoppe mjølkeproduksjonen bl.a. ved innbilt drektighet): 30 døgn
– Levotyroxin (lavt stoffskifte): 30 døgn
– Omeprazol (fordøyelse): 7 døgn
– Perlutex (avbryte eller utsette løpetid): 30 døgn
– Prednisolon (kortison): 14 døgn
– Suprelorin (kjemisk kastrering): 6 måneder for 4,7 mg implantat, 12 måneder for 9,4 mg implantat

Behandlinger:
– Akupunktur: 4 døgn
– Kiropraktor: 4 døgn
– Andre fysikalske metoder, herunder laser, ultralydbehandling, elektrisk strøm, ioniserende stråling eller transkutan nervestimulering: 4 døgn
– Sjokkterapi og bølgepulsterapi: 14 døgn
– Manipulasjon av blodvolum eller blodsammensetning, såkalt bloddoping: Forbudt

 

Brudd på reglene:
kan føre til tap av oppnådd premiering og resultat og saker vil oversendes til Norsk Kennelklubs disiplinærsakkomité som kan ilegge disiplinærreaksjoner.

Dispensasjon fra reglene:
kan gies ved visse tilstander som krever langtidsbehandling. Eksempler på dette er: Enzymbehandling pga svikt i bukspyttkjertelen (eksokrin pankreasinsuffisiens), skjoldbrukskjertelsvikt (hypotyreose), diabetes, epilepsi, bakterielle hudsjukdommer som behandles med autogen vaksine, allergiske hudsjukdommer og urininkontiens tispe etter kastrering.

For noen lidelser gis det IKKE dispensasjon. Disse er:
Hjertesykdommer, blødningsykdommer, binyrebarksykdommer og kjemisk kastrering av hannhund grunnet adferdsmessige årsaker.

Prøvetakingen:
Prøver kan tas av blod, urin, pels, hudoerflate eller annet biologisk materiale, eller av utstyr som mistenkes brukt til ulovlig medisinering. Prøvene tas etter NKKs beskrevne prosedyrer.
Kontroll kan tas regelmessig av NKK eller arrangør.
En prøve kan tas før, under eller etter bedømmelse, hele tiden mens hunden er på eller i tilknytning til prøveplass eller utstillingsring.

Dersom ansvarlig person eller deltager nekter at dopingprøve tas, nekter å delta i vedtatte prøvetakingsprosedyrer eller nekter innsyn i jundens veterinærjournal, betraktes dette som en positiv prøve.
All manipulasjon som kan ødelegge muligheten for analyse av prøven er forbudt.

Norsk Kenneklub sitt antidopingreglement finner du her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *